АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

dc.contributor.authorЯценко, К. О.
dc.date.accessioned2024-02-15T16:40:40Z
dc.date.available2024-02-15T16:40:40Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розглянуто сутність поняття «творчі здібності». Розкрито особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів. Перевірено ефективність розробленого комплексу завдань з використанням арт-терапії для формування творчих здібностей молодших школярів. In the qualification work, based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the essence of the concept of "creative abilities" is considered. The peculiarities of the development of creative abilities of younger schoolchildren are revealed. The effectiveness of the developed set of tasks with the use of art therapy for the formation of creative abilities of younger schoolchildren was verified.
dc.identifier.citationЯценко К. О. Арт-терапія як засіб формування творчих здібностей молодших школярів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / К. О. Яценко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 80 с. : табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13958
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпочаткова освіта
dc.subjectарт-терапія
dc.subjectтворчі здібності
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectмолодші школярі
dc.subjectprimary education
dc.subjectart-therapy
dc.subjectcreative abilities
dc.subjecteducational process
dc.subjectyounger schoolchildren
dc.titleАРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
dc.title.alternativeArt-therapy as a means of forming creative abilities of younger schoolchildren
dc.typeOther
Файли
Колекції