Проблема дисциплінованості учнів у вітчизняній педагогічній думці 20-70-х рр. ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційному дослідженні проаналізовано витоки становлення ідеї шкільної дисциплінованості особистостi, визначено та схарактеризовано етапи розвитку та вдосконалення дисциплінованостi учнів у педагогічній спадщині видатних педагогів 20-70-x рокiв ХХ століття. Показано практичні методи, форми, засоби, прийоми формування в учнів дисциплінованості у шкільній практиці 20-70-x рокi в ХХ століття та накреслено перспективи творчого використання результатів дослідження з питань дисциплінування учнів за сучасних умов України. The origins of the formation of the idea of school personal discipline have been analysed in the qualification study, the stages of development and improvement of student discipline in the pedagogical heritage of outstanding teachers of the 20s-70s of the 20t h century were defined and characterised. Practical methods, forms, ways, methods of for mi ng student discipline in the schools in the 20s-70s of the 20th century were shown, and t he prospects of creative use of research results on student discipline issues in the modern conditions of Ukraine were outlined.
Опис
Ключові слова
шкільна дисципліна, педагогічна спадщина, педагогічна думка, історія педагогіки, school discipline, pedagogical heritage, pedagogical thought, history of pedagogy
Цитування
Хижняк А. С. Проблема дисциплінованості учнів у вітчизняній педагогічній думці 20-70-х рр. ХХ століття : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. С. Хижняк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 62 с.
Колекції