Проблема дисциплінованості учнів у вітчизняній педагогічній думці 20-70-х рр. ХХ століття

dc.contributor.authorХижняк, А. С.
dc.date.accessioned2024-02-15T13:32:04Z
dc.date.available2024-02-15T13:32:04Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційному дослідженні проаналізовано витоки становлення ідеї шкільної дисциплінованості особистостi, визначено та схарактеризовано етапи розвитку та вдосконалення дисциплінованостi учнів у педагогічній спадщині видатних педагогів 20-70-x рокiв ХХ століття. Показано практичні методи, форми, засоби, прийоми формування в учнів дисциплінованості у шкільній практиці 20-70-x рокi в ХХ століття та накреслено перспективи творчого використання результатів дослідження з питань дисциплінування учнів за сучасних умов України. The origins of the formation of the idea of school personal discipline have been analysed in the qualification study, the stages of development and improvement of student discipline in the pedagogical heritage of outstanding teachers of the 20s-70s of the 20t h century were defined and characterised. Practical methods, forms, ways, methods of for mi ng student discipline in the schools in the 20s-70s of the 20th century were shown, and t he prospects of creative use of research results on student discipline issues in the modern conditions of Ukraine were outlined.
dc.identifier.citationХижняк А. С. Проблема дисциплінованості учнів у вітчизняній педагогічній думці 20-70-х рр. ХХ століття : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. С. Хижняк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 62 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13944
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectшкільна дисципліна
dc.subjectпедагогічна спадщина
dc.subjectпедагогічна думка
dc.subjectісторія педагогіки
dc.subjectschool discipline
dc.subjectpedagogical heritage
dc.subjectpedagogical thought
dc.subjecthistory of pedagogy
dc.titleПроблема дисциплінованості учнів у вітчизняній педагогічній думці 20-70-х рр. ХХ століття
dc.title.alternativeThe Problem of Discipline of Students in the National Pedagogical Thought of the 20-70s of the Twentieth Century
dc.typeOther
Файли
Колекції