Мовні та культурні особливості відтворення сленгу в англо-українському художньому перекладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дана робота присвячена дослідженню функціонування сленгових одиниць, а також мовним та культурним особливостям їх художнього перекладу. Актуальність даного дослідженння є в тому, що явище сленгу та його переклад доволі поширене питання серед перекладацької спільноти, оскільки сленг має невідривний зв’язок з культурними та історичними відмінностями між країнами. Метою даного дослідження є визначення мовних та культурних особливостей відтворення сленгових одиниць в художньому тексті, а також відтворення сленгу при перекладі з англійської мови на українську. Цілями даного дослідження є визначення поняття сленгу, його класифікація, доцільність вживання подібних виразів в мовному середовищі, а також розбір оригінального тексту з метою виокремлення та класифікації сленгових одиниць та їх перекладацький аналіз. Матеріалом дослідження є роман Дж. Селлінджера «Над прірвою в житі» та його україномовний переклад від Олекси Логвиненка. This work is devoted to the study of slang units, as well as the linguistic and cultural peculiarities of their literary translation. The relevance of this study lies in the fact that the phenomenon of slang and its translation is a fairly common issue among the translation community, as the slang is inextricably linked to cultural and historical differences between countries. The aim of this study is to determine the linguistic and cultural peculiarities of reproducing slang units in a literary text, as well as the reproduction of slang in translation from English into Ukrainian. The tasks of this study are to define the concept of slang, its classification, the expediency of using such expressions in the language environment, as well as to analyze the original text in order to identify and classify slang units and to analyze them in translation. The material of the study is the novel "The Catcher in the Rye" by J. D. Salinger and its Ukrainian translation by Oleksa Logvinenko.
Опис
Ключові слова
сленг, переклад, аналіз, лексика, культура, адаптація, slang, translation, analysis, vocabulary, culture, adaptation
Цитування
Шендрик Д. С. Мовні та культурні особливості відтворення сленгу в англо-українському художньому перекладі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія (герман. мови та літ. (переклад включно), перша – англ.) / Д. С. Шендрик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2024. – 53 с. + дод.
Колекції