Мовні та культурні особливості відтворення сленгу в англо-українському художньому перекладі

dc.contributor.authorШендрик, Д. С.
dc.date.accessioned2024-01-31T14:56:08Z
dc.date.available2024-01-31T14:56:08Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractДана робота присвячена дослідженню функціонування сленгових одиниць, а також мовним та культурним особливостям їх художнього перекладу. Актуальність даного дослідженння є в тому, що явище сленгу та його переклад доволі поширене питання серед перекладацької спільноти, оскільки сленг має невідривний зв’язок з культурними та історичними відмінностями між країнами. Метою даного дослідження є визначення мовних та культурних особливостей відтворення сленгових одиниць в художньому тексті, а також відтворення сленгу при перекладі з англійської мови на українську. Цілями даного дослідження є визначення поняття сленгу, його класифікація, доцільність вживання подібних виразів в мовному середовищі, а також розбір оригінального тексту з метою виокремлення та класифікації сленгових одиниць та їх перекладацький аналіз. Матеріалом дослідження є роман Дж. Селлінджера «Над прірвою в житі» та його україномовний переклад від Олекси Логвиненка. This work is devoted to the study of slang units, as well as the linguistic and cultural peculiarities of their literary translation. The relevance of this study lies in the fact that the phenomenon of slang and its translation is a fairly common issue among the translation community, as the slang is inextricably linked to cultural and historical differences between countries. The aim of this study is to determine the linguistic and cultural peculiarities of reproducing slang units in a literary text, as well as the reproduction of slang in translation from English into Ukrainian. The tasks of this study are to define the concept of slang, its classification, the expediency of using such expressions in the language environment, as well as to analyze the original text in order to identify and classify slang units and to analyze them in translation. The material of the study is the novel "The Catcher in the Rye" by J. D. Salinger and its Ukrainian translation by Oleksa Logvinenko.
dc.identifier.citationШендрик Д. С. Мовні та культурні особливості відтворення сленгу в англо-українському художньому перекладі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія (герман. мови та літ. (переклад включно), перша – англ.) / Д. С. Шендрик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2024. – 53 с. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13760
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсленг
dc.subjectпереклад
dc.subjectаналіз
dc.subjectлексика
dc.subjectкультура
dc.subjectадаптація
dc.subjectslang
dc.subjecttranslation
dc.subjectanalysis
dc.subjectvocabulary
dc.subjectculture
dc.subjectadaptation
dc.titleМовні та культурні особливості відтворення сленгу в англо-українському художньому перекладі
dc.title.alternativeLINGUAL AND CULTURAL ASPECTS OF TRANSLATING SLANG UNITS IN ENGLISH-UKRAINIAN LITERARY TRANSLATION
dc.typeOther
Файли
Колекції