Формування лексичної компетентності учнів середньої школи за допомогою виокристання мультфільмів на етапі ознайомлення з новими лексичними одиницями на уроках англійської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Це дослідження має на меті продемонструвати цінність використання мультфільмів на уроках англійської мови, щоб допомогти учням середньої школи покращити їхню лексичну компетентність. Дослідження використовуватиме якісні та кількісні методи для вивчення ставлення учнів до мультфільмів у класі та їхнього впливу на їхній рівень англійської мови. Теоретична цінність дослідження зумовлена теоретичним обґрунтуванням необхідності використання мультфільмів на заняттях з іноземної мови для підвищення ефективності навчального процесу. Практична корисність полягає в розробці численних правил використання мультфільмів у вивченні іноземної мови, таких як приклади вправ і завдань та організації процесу. This research aims to demonstrate the value of using cartoons in English lessons to help secondary school students improve their lexical competence. The research will use qualitative and quantitative methods to examine students' attitudes towards cartoons in the classroom and their impact on their English level. The theoretical value of the study stems from the theoretical substantiation of the need to use cartoons in foreign language classrooms to improve the educational process's efficacy. The practical usefulness lies in the development of numerous rules for using cartoons in foreign language learning, such as examples of exercises and tasks and process organization.
Опис
Ключові слова
лексична компетенція, метод, прийом, середня школа, мультфільми, учні, методика, lexical competence, method, reception, high school, cartoons, students, methodology
Цитування
Осітрова Ю. О. Формування лексичної компетентності учнів середньої школи за допомогою виокристання мультфільмів на етапі ознайомлення з новими лексичними одиницями на уроках англійської мови : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Ю. О. Осітрова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2023. – 65 с.
Колекції