Формування лексичної компетентності учнів середньої школи за допомогою виокристання мультфільмів на етапі ознайомлення з новими лексичними одиницями на уроках англійської мови

dc.contributor.authorОсітрова, Ю. О.
dc.date.accessioned2024-01-29T18:32:13Z
dc.date.available2024-01-29T18:32:13Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractЦе дослідження має на меті продемонструвати цінність використання мультфільмів на уроках англійської мови, щоб допомогти учням середньої школи покращити їхню лексичну компетентність. Дослідження використовуватиме якісні та кількісні методи для вивчення ставлення учнів до мультфільмів у класі та їхнього впливу на їхній рівень англійської мови. Теоретична цінність дослідження зумовлена теоретичним обґрунтуванням необхідності використання мультфільмів на заняттях з іноземної мови для підвищення ефективності навчального процесу. Практична корисність полягає в розробці численних правил використання мультфільмів у вивченні іноземної мови, таких як приклади вправ і завдань та організації процесу. This research aims to demonstrate the value of using cartoons in English lessons to help secondary school students improve their lexical competence. The research will use qualitative and quantitative methods to examine students' attitudes towards cartoons in the classroom and their impact on their English level. The theoretical value of the study stems from the theoretical substantiation of the need to use cartoons in foreign language classrooms to improve the educational process's efficacy. The practical usefulness lies in the development of numerous rules for using cartoons in foreign language learning, such as examples of exercises and tasks and process organization.
dc.identifier.citationОсітрова Ю. О. Формування лексичної компетентності учнів середньої школи за допомогою виокристання мультфільмів на етапі ознайомлення з новими лексичними одиницями на уроках англійської мови : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Ю. О. Осітрова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2023. – 65 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13735
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectлексична компетенція
dc.subjectметод
dc.subjectприйом
dc.subjectсередня школа
dc.subjectмультфільми
dc.subjectучні
dc.subjectметодика
dc.subjectlexical competence
dc.subjectmethod
dc.subjectreception
dc.subjecthigh school
dc.subjectcartoons
dc.subjectstudents
dc.subjectmethodology
dc.titleФормування лексичної компетентності учнів середньої школи за допомогою виокристання мультфільмів на етапі ознайомлення з новими лексичними одиницями на уроках англійської мови
dc.title.alternativeFOTMATION OF LEXICAL COMPETENCE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS THROUGH THE USE OF CARTOONS AT ENGLISH LESSONS (AT THE STAGE OF INTRODUCING NEW MATERIAL)
dc.typeOther
Файли
Колекції