ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗМІНИ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ПІД ЧАС ДІЇ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький державний університет внутрішніх справ
Анотація
Українська держава, що за Конституцією України визначила себе як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, правову зіштовхнулась із необхідністю не тільки відстоювати свою незалежність, але й всіляко захищати свій народ, що постраждав від ворога, через систему соціального захисту. Саме війна обумовила поширення таких підстав, які не вказані в Конституції, але, безумовно, визнаються державою тими випадками, що зумовлюють виникнення у особи права на соціальний захист. мова йде про статус переміщених осіб. Саме війна запустила нову хвилю появи внутрішньо переміщених осіб. Саме внаслідок війни в Україні кількість застосування випадків реалізації права на соціальний захист збільшилась. І відбулося це через страшні події російського нападу. Статистика визначає підвищені запити на соціальний захист саме з боку внутрішньо переміщених осіб, поява яких обґрунтована саме бойовими діями в країні. Збройна агресій росії проти України загострила ще більше існуючі проблеми щодо здійснення заходів підтримки українців через зростання підстав і кількості таких соціальних ризиків, що до до цього не існували у мирний період чим змінила концепт права на соціальний захист, змістивши акценти першопричин з економічних на причини воєнного характеру, які ще довгий час після війни будуть зумовлювати виникнення права на соціальний захист у більшості з громадян України. The Ukrainian state, which according to the Constitution of Ukraine has defined itself as a sovereign and independent, democratic, social and legal state, has faced the need not only to defend its independence, but also to protect its people, who suffered from the enemy, in every possible way through the social protection system. It was the war that led to the spread of grounds that are not specified in the Constitution, but are certainly recognised by the state as cases that give rise to the right to social protection. we are talking about the status of displaced persons. It was the war that launched a new wave of internally displaced persons. It is as a result of the war in Ukraine that the number of cases of exercising the right to social protection has increased. And it happened because of the terrible events of the Russian attack. Statistics show increased demands for social protection from internally displaced persons, whose emergence is justified by the hostilities in the country. Russia's armed aggression against Ukraine has further exacerbated the existing problems with the implementation of support measures for Ukrainians due to the increase in the number of social risks that did not exist in peacetime, thus changing the concept of the right to social protection, shifting the focus of the root causes from economic to military reasons, which will determine the right to social protection for most Ukrainian citizens long after the war.
Опис
Ключові слова
соціальний захист, право на соціальний захист, воєнний стан, соціальні права людини, внутрішньо переміщені особи, поліцейські, поліцейська діяльність, медичне забезпечення, житлове забезпечення, грошове забезпечнення, social protection, right to social protection, martial law, social human rights, internally displaced persons, police officers, police activities, medical care, housing, financial support
Цитування
Коваленко О. Окремі питання зміни змісту поняття «соціальний захист» під час дії режиму воєнного стану / О. Коваленко // Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. конф., Кропивницький, 06 жовт. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 235–238.