ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗМІНИ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ПІД ЧАС ДІЇ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

dc.contributor.authorКоваленко, О. О.
dc.date.accessioned2024-01-22T10:17:37Z
dc.date.available2024-01-22T10:17:37Z
dc.date.issued2023-10-06
dc.description.abstractУкраїнська держава, що за Конституцією України визначила себе як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, правову зіштовхнулась із необхідністю не тільки відстоювати свою незалежність, але й всіляко захищати свій народ, що постраждав від ворога, через систему соціального захисту. Саме війна обумовила поширення таких підстав, які не вказані в Конституції, але, безумовно, визнаються державою тими випадками, що зумовлюють виникнення у особи права на соціальний захист. мова йде про статус переміщених осіб. Саме війна запустила нову хвилю появи внутрішньо переміщених осіб. Саме внаслідок війни в Україні кількість застосування випадків реалізації права на соціальний захист збільшилась. І відбулося це через страшні події російського нападу. Статистика визначає підвищені запити на соціальний захист саме з боку внутрішньо переміщених осіб, поява яких обґрунтована саме бойовими діями в країні. Збройна агресій росії проти України загострила ще більше існуючі проблеми щодо здійснення заходів підтримки українців через зростання підстав і кількості таких соціальних ризиків, що до до цього не існували у мирний період чим змінила концепт права на соціальний захист, змістивши акценти першопричин з економічних на причини воєнного характеру, які ще довгий час після війни будуть зумовлювати виникнення права на соціальний захист у більшості з громадян України. The Ukrainian state, which according to the Constitution of Ukraine has defined itself as a sovereign and independent, democratic, social and legal state, has faced the need not only to defend its independence, but also to protect its people, who suffered from the enemy, in every possible way through the social protection system. It was the war that led to the spread of grounds that are not specified in the Constitution, but are certainly recognised by the state as cases that give rise to the right to social protection. we are talking about the status of displaced persons. It was the war that launched a new wave of internally displaced persons. It is as a result of the war in Ukraine that the number of cases of exercising the right to social protection has increased. And it happened because of the terrible events of the Russian attack. Statistics show increased demands for social protection from internally displaced persons, whose emergence is justified by the hostilities in the country. Russia's armed aggression against Ukraine has further exacerbated the existing problems with the implementation of support measures for Ukrainians due to the increase in the number of social risks that did not exist in peacetime, thus changing the concept of the right to social protection, shifting the focus of the root causes from economic to military reasons, which will determine the right to social protection for most Ukrainian citizens long after the war.
dc.identifier.citationКоваленко О. Окремі питання зміни змісту поняття «соціальний захист» під час дії режиму воєнного стану / О. Коваленко // Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. конф., Кропивницький, 06 жовт. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 235–238.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13642
dc.language.isouk
dc.publisherДонецький державний університет внутрішніх справ
dc.subjectсоціальний захист
dc.subjectправо на соціальний захист
dc.subjectвоєнний стан
dc.subjectсоціальні права людини
dc.subjectвнутрішньо переміщені особи
dc.subjectполіцейські
dc.subjectполіцейська діяльність
dc.subjectмедичне забезпечення
dc.subjectжитлове забезпечення
dc.subjectгрошове забезпечнення
dc.subjectsocial protection
dc.subjectright to social protection
dc.subjectmartial law
dc.subjectsocial human rights
dc.subjectinternally displaced persons
dc.subjectpolice officers
dc.subjectpolice activities
dc.subjectmedical care
dc.subjecthousing
dc.subjectfinancial support
dc.titleОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗМІНИ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ПІД ЧАС ДІЇ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
dc.title.alternativeSOME ISSUES OF CHANGING THE CONTENT OF THE CONCEPT OF "SOCIAL PROTECTION" DURING THE MARTIAL LAW REGIME
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Коваленко О. Окремі питання зміни змісту поняття соціальний захист під час дії режиму воєнного стану.pdf
Розмір:
12.62 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: