РОЗРОБКА ЧАТ-БОТУ МОВОЮ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON ДЛЯ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У сучасному освітньому середовищі, де цифрові технології стають все більш поширеними, вчителям потрібні інструменти, які сприятимуть оптимізації їх професійної діяльності. Чат-боти є одним з таких інструментів, які можуть значно полегшити роботу вчителів та допомогти їм бути більш ефективними. Вони можуть надавати вчителям доступ до різноманітних інструментів, які допомагають у створенні інтерактивних завдань, оцінюванні навчальних досягнень учнів, відстеженні прогресу, і надавати індивідуальну підтримку учню. In today's educational environment, where digital technologies are becoming more and more common, teachers need tools that contribute to the optimization of their professional activities. Chatbots are one such tool that can make teachers' jobs much easier and help them be more effective. They can give teachers access to a variety of tools that help them create interactive assignments, assess student learning, track progress, and provide individual student support.
Опис
Ключові слова
чат-бот, Python, навчання студентів, підтримка педагогічної діяльності вчителів, Chatbot, Student Support, Supporting the Pedagogical Activities of Teachers
Цитування
Варга Д. Розробка чат-боту мовою програмування Python для підтримки діяльності вчителя / Д. Варга, Є. Шакуров // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 22. – С. 30–37.