ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано досвід упровадження програми соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. Розкрито організацію, етапи та результати експериментальної перевірки ефективності впровадження зазначеної програми. The article analyzes the experience of implementing a program of social and pedagogical activities for the social education of teenagers by means of theatrical art in the centers of social and psychological rehabilitation of children. The organization, stages, and results of the experimental verification of the effectiveness of the implementation of the specified program are disclosed.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, соціальність, підліток, центр соціально-психологічної реабілітації дітей, театральне мистецтво, social education, teenager, center of social and psychological rehabilitation of children, theatrical art
Цитування
Якимович Д. Д. Досвід упровадження програми соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей / Д. Д. Якимович, І. О. Шеплякова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 388–396.