Проектування інформаційної системи в процесі виконання курсової роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті встановлюється подібність курсової роботи та інформаційної системи. Показана методика планування під час виконання курсової роботи на базі методики проектування інформаційної системи. Особливу увагу приділено етапам системного аналізу для визначення предметної області курсової роботи та побудові дерева цілей для створення плану дослідження. В статье устанавливается подобность курсового проекта и информационной системы. Показана методика планирования при выполнении курсовой работы на базе методики проектирования информационной системы. Особенное внимание уделено этапам системного анализа для определения предметной области курсового проекта и построению дерева целей для создания плана исследования. In this article the similarity term paper and information system is founded. The way of the planning of work with term paper based on the way of the planning of information system is described. Special attention is pointed to the system analysis stage for determining of the term paper’s subject domain and the forming of the tree of objectives for creation of research plan.
Опис
Ключові слова
курсова робота, науково-дослідна робота, інформаційна система, системний аналіз, дерево цілей, курсовая работа, научно-исследовательская работа, информационная система, системный анализ, дерево целей, term paper, research work, information system, system analysis, tree of objectives
Цитування
Москаленко В. В. Проектування інформаційної системи в процесі виконання курсової роботи / В. В. Москаленко, Н. І. Толяренко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Економіка. – Харків : ХНПУ, 2010. – Вип. 10. – С. 89–93.