ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано досвід вивчення основ соціального підприємництва в підготовці майбутніх соціальних працівників. На основі аналізу специфіки діяльності соціального працівника в територіальній громаді, в громадській організації, у сфері зайнятості визначено, що готовність соціального працівника здійснювати підтримку соціального підприємництва в діяльності громадської організації може бути забезпечена тільки цілеспрямованою підготовкою здобувачів за цілою низкою освітніх компонентів: «Соціальне підприємництво», «Соціальна робота в територіальній громаді», «Соціальна робота в громадських організаціях», «Соціальна робота в сфері зайнятості», «Виробнича практика на підприємствах» та інших. The article analyses the experience of studying the basics of social entrepreneurship in the training of future social workers. Based on the analysis of the specifics of the social worker's activities in the territorial community, in a nongovernmental organization, in the field of employment, it is determined that the readiness of a social worker to support social entrepreneurship in the activities of a non-governmental organization can only be ensured by targeted training of applicants in a number of educational components: "Social Entrepreneurship", "Social Work in the Territorial Community", "Social Work in NGOs", "Social Work in the Field of Employment", " Practice at Enterprises" and others.
Опис
Ключові слова
підготовка майбутніх соціальних працівників, громадські організації, соціальне підприємництво, готовність до професійної діяльності, training of future social workers, NGOs, social entrepreneurship, readiness for professional activity
Цитування
Романова І. А. Підготовка майбутніх соціальних працівників до підтримки соціального підприємництва в громадських організаціях / І. А. Романова, Т. В. Товстий // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 282–288.