ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано систему роботи з соціального виховання учнів закладів загальної середньої освіти. Розглянуто суть та основні напрями роботи, умови ефективності соціально-виховної діяльності в сучасних умовах. Виокремлено компоненти готовності майбутніх соціальних педагогів до реалізації соціально-виховної роботи в закладах освіти. The article substantiates the system of work on social education of general secondary education institutions’ students. The essence and main directions, as well as the conditions for the effectiveness of social and educational activities in modern conditions are considered. The components of future social pedagogues’ readiness to implement social and educational work in educational institutions are singled out.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, заклади загальної середньої освіти, соціальний педагог, система соціально-виховної роботи, професійна підготовка, social education, institutions of general secondary education, social pedagogue, system of social and educational work, professional training
Цитування
Кабусь Н. Д. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до реалізації системи соціально-виховної роботи в закладах загальної середньої освіти / Н. Д. Кабусь, Д. Н. Андріамбау // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 130–136.