ДЕДУКТИВНИЙ − ІНДУКТИВНИЙ І СТРУКТУРНИЙ (ГРАМАТИЧНИЙ) ПІДХОДИ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Академія прикладних наук у Коніні, Ужгородський національний університет, Південно-Східний науковий інститут у Перемишлі, КВНЗ «Херсонська академія непервної освіти»
Анотація
Метою дослідження є вивчення дедуктивного − індуктивного і структурного (граматичного) підходів у процесі викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. The purpose of the research is the study of deductive - inductive and structural (grammatical) approaches in the process of teaching foreign languages in institutions of higher education.
Опис
Ключові слова
підходи, викладання, заклади вищої освіти, іноземні мови, approaches, teaching, institutions of higher education, foreign languagеs
Цитування
Калініченко Т. Дедуктивний – індуктивний і структурний (граматичний) підходи у процесі викладання іноземних мов у ЗВО / Т. Калініченко // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф., Конін, 3 листоп. 2023 р. / за наук. ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін [та ін.] : Посвіт, 2023. – Т. 15 : Наукові пошуки в контексті викликів і конфліктів. − С. 89−90.