ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА Є. А. СОЛОВЙОВА: ДО ПОСТАНОВИ ПИТАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто основні літературно-критичні вподобання Євгена Андрійовича Соловйова, думки його прихильників та критиків, проаналізовано його літературно-критичну діяльність. Є. А. Соловйов – літературний критик, белетрист, історик літератури, педагог. ВІн творив під псевдонімами Мірський, Скриба, В. Смирнов, Андреєвич, Соловйов-Андреєвич. Під час дослідження використовувались такі методи: культурно-історичний, порівняльний аналіз, текстуальний аналіз. Зазначено, що фігура Є. А. Соловйова є досить неоднозначною фігурою в літературознавчих колах ХІХ століття. В його доробку є праці з літературної критики, белетристики, а також численні журнальні та газетні статті, в яких він вів переписку з неприхильними до його діяльності критиками та літературними діячами. Це дає нам змогу переконатися в тому, що Євген Андрійович був досить популярним в літературознавчих колах свого часу. The publication examines the main literary and critical preferences of Yevhen Andriyovych Solovyov, his opinions supporters and critics, his literary and critical activity was analyzed. E. A. Solovyov is a literary critic, fiction writer, literary historian, teacher. VIn worked under the pseudonyms Mirskyi, Skryba, V. Smirnov, Andreevich, Solovyov-Andreevich. During the research, the following methods were used: cultural-historical, comparative analysis, textual analysis. It is noted that the figure of E. A. Solovyov is a rather ambiguous figure in literary circles of the 19th century. His work includes works on literary criticism, fiction, as well as numerous magazine and newspaper articles articles in which he corresponded with critics and literary figures opposed to his work. This allows us to make sure that Yevhen Andriyovych was quite popular in the literary circles of his time.
Опис
Ключові слова
літературознавство, літературна критика, Соловйов Є. А., аспірантські роботи, literary studies, literary criticism, E. A. Solovyov, postgraduate works
Цитування
Кайгородцева Б. О. Літературна критика Є. А. Соловйова: до постанови питання / Б. О. Кайгородцева // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 433–436.