ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розкрито ідеї підвищення ефективності педагогічної практики в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки. Проведено опитування здобувачів третього курсу (разом 102 особи), які пройшли навчальну практику загальною кількістю 18 тижнів. Університет Сінтай, факультет хімії та хімічної інженерії, спеціальність «Хімія (педагогічна) спеціальність», 2020 рік вступу. Ефективність педагогічної практики залежить від багатьох факторів. Одним із таких факторів є систематична підготовка майбутніх учителів до практичної діяльності. Зазначено, що результати опитування засвідчили про те, що майбутні вчителі розуміють роль і значущість педагогічної практики. Власний досвід проведення студентської практики свідчить про необхідність підготовки до неї. The publication reveals ideas for increasing the effectiveness of pedagogical practice in higher education institutions of the People's Republic of China. A survey was conducted of third-year students (102 people in total) who completed a total of 18 weeks of training. Xintai University, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, specialty "Chemistry (pedagogical) specialty", year of admission 2020. The effectiveness of pedagogical practice depends on many factors. One of these factors is the systematic preparation of future teachers for practical activities. It was noted that the results of the survey proved that future teachers understand the role and significance of pedagogical practice. Own experience of conducting student practice testifies to the need to prepare for it.
Опис
Ключові слова
освітній процес, педагогічна практика, заклади вищої освіти, підготовка фахівців, майбутні учителі, Китайська Народна Республіка, аспірантські роботи, educational process, pedagogical practice, institutions of higher education, training of specialists, future teachers, People's Republic of China, postgraduate works
Цитування
Хоу Ісюань. Педагогічна практика в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки / Хоу Ісюань, Ло Юаньвень // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 283–286.