ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В АВСТРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено підготовку майбутніх вихователів в Австрії. Як свідчить аналіз науково-педагогічних джерел, професія «вихователь закладу дошкільної освіти» в Австрії багато років належала не до освітніх, а до соціально-педагогічних видів діяльності. Це було пов’язано з тим, що дитячий садок традиційно вважався соціальною сферою держави, тому рівень підготовки фахівців для роботи в ньому не співвідносився з університетською освітою. Реформа системи підготовки фахівців дошкільної галузі відбулася в Австрії у 90-ті рр. ХХ століття. Зазначено, що професійна підготовка майбутніх вихователів в Австрії здійснюється як у професійних школах, середніх спеціальних школах, так і в закладах вищої освіти. The publication examines the training of future educators in Austria. According to the analysis of scientific and pedagogical sources, the profession of "preschool teacher" in Austria for many years belonged not to educational, but to socio-pedagogical activities. This was due to the fact that the kindergarten was traditionally considered a social sphere of the state, therefore the level of training of specialists to work in it did not correspond to a university education. The reform of the system of training preschool specialists took place in Austria in the 1990s. It is noted that the professional training of future educators in Austria is carried out both in vocational schools, secondary special schools, and in institutions of higher education.
Опис
Ключові слова
освітній процес, дошкільна освіта, підготовка фахівців, майбутні вихователі, Австрія, educational process, preschool education, training of specialists, future educators, Austria
Цитування
Тарарак Н. Г. Підготовка майбутніх вихователів в Австрії / Н. Г. Тарарак // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 258–262.