Стратегія інноваційних змін: підготовка до підсумкового контролю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації розраховано на здобувачів вищої освіти із спеціальності 073 «Менеджмент», які навчаються за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування». Подані матеріали дозволять студентам організувати свою роботу під час підготовки до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Стратегія інноваційних змін». Вони містять витяг з навчальні програми, критерії оцінювання, поради щодо висвітлення змісту теоретичних та практичних завдань, список рекомендованої літератури з дисципліни. The methodical recommendations are designed for higher education applicants from the specialty 073 "Management" who are studying under the educational program "Management of Organizations and Administration". The submitted materials will allow students to organize their work while preparing for the final control in the discipline "Strategy of Innovative Changes". They contain an excerpt from the curriculum, evaluation criteria, advice on covering the content of theoretical and practical tasks, a list of recommended literature on the discipline.
Опис
Ключові слова
освітній процес, інновації, освітні технології, менеджмент, організації, адміністрування, підготовка фахівців, вища освіта, educational process, innovations, educational technologies, management, organizations, administration, training of specialists, higher education
Цитування
Мармаза О. І. Стратегія інноваційних змін: підготовка до підсумкового контролю [Електронне видання] : метод. рек. з навч. курсу / О. І. Мармаза ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2023. – 58 с.