Art education based on traditional heritage: the experience of China and Ukraine

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Хмельницький національний університет
Анотація
Today, in the socio-cultural development of virtually all countries worldwide, we observe the interplay of two divergent trends: modernization and civilization globalization, which inexorably homogenize lifestyles, and regionalization as an aspiration to preserve traditional cultural heritage. This dichotomy is also discernible in the case of the People's Republic of China. Сьогодні в соціокультурному розвитку практично всіх країн світу спостерігається взаємодія двох різноспрямованих тенденцій: модернізації та цивілізаційної глобалізації, які невблаганно гомогенізують спосіб життя, і регіоналізації як прагнення до збереження традиційної культурної спадщини. Ця дихотомія простежується і у випадку Китайської Народної Республіки.
Опис
Ключові слова
People's Republic of China, Ukraine, art education, traditional heritage, traditional culturе, preservation of cultural heritage, Learning with Place, integration, Culture of Good Neighborhood, Китайська Народна Республіка, Україна, мистецька освіта, традиційна спадщина, традиційна культура, збереження культурної спадщини, навчання на місці, інтеграція, культура добросусідства
Цитування
Li Yabin. Art education based on traditional heritage: the experience of China and Ukraine / Li Yabin, Zhao Beibei, K. Yuryeva // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., Хмельницький, 19–20 жовт. 2023 р. – Хмельницький, 2023. – С. 276–278.