СЕРЕДОВИЩНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Автори
Іонова, О. М.
Ма, Лі
Чень, Цюнцюн
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Анотація
У публікації висвітлено особливості застосування середовищного підходу до підготовки майбутнього вчителя-музиканта. Засвідчено, що термін «середовище» у психолого-педагогічній науці з‘явився ще у 20-тих роках минулого століття, коли почали застосовуватися поняття «педагогіка середовища» (С. Шацький), «навколишнє середовище» (А. Макаренко). Зазначено, що середовищний підхід до підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва є технологічним інструментарієм опосередкованого (через середовище) управління процесами набуття здобувачем освіти професійної компетентності, формування та розвитку особистості фахівця-музиканта. Середовищний підхід доповнює й інтегрує інші методологічні підходи, які певним чином апелюють до поняття «освітнє середовище». The publication highlights the peculiarities of the application of the environmental approach to the training of a future teacher-musician. It is proven that the term "environment" in psychological and pedagogical science appeared as early as the 20s of the last century, when the concepts of "environmental pedagogy" (S. Shatskyi) and "environment" (A. Makarenko) began to be used. It is noted that the environmental approach to the training of the future music teacher is a technological toolkit of mediated (through the environment) management of the processes of acquiring professional competence by the student of education, formation and development of the personality of a professional musician. The environmental approach complements and integrates other methodological approaches that in a certain way appeal to the concept of "educational environment".
Опис
Ключові слова
освітнє середовище, музичне мистецтво, підготовка фахівців, майбутні вчителі, освітній процес, професійна компетентність, educational environment, musical art, training of specialists, future teachers, educational process, professional competence
Цитування
Іонова О. М. Середовищний підхід до підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва / О. М. Іонова, Ма Лі, Чень Цюнцюн // Соціокультурні та психолого-педагогічні аспекти організації освітньо-розвиткового простору в сучасному закладі освіти [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 23 трав. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 165–169.