ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЗЗСО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті запропоновано проведення тематичного заняття з вивчення сучасного бандурного виконавства на уроках музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти. Розглянуто та наведено історичні свідчення, теперешні факти застосування та популяризації народного музичного інструменту на зразках різних модерних течій популярної музики. The article offers a thematic lesson on the study of modern bandura performance in music lessons in general secondary education. The historical evidence, current facts of application and popularization of folk musical instruments on the samples of various modern trends in popular music are considered and presented.
Опис
Ключові слова
бандура, виконавець, урок, музичне мистецтво, bandura, performer, lesson, musical art
Цитування
Жуков В. П. Вивчення сучасного бандурного виконавства на уроках музичного мистецтва в ЗЗСО / В. П. Жуков, Д. О. Іванченко // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 черв. 2022 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків, 2022. – С. 89–93.