Інтермедіальність креолізованих англомовних політичних інтернет-мемів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет
Анотація
Статтю присвячено дослідженню англомовних креолізованих політичних Інтернет-мемів в інтермедіальному аспекті. Креолізований Інтернет-мем постає в роботі як комплексний феномен віртуального спілкування, що являє собою цілісну, завершену мультимодальну одиницю, в якій комунікативна ситуація подана з використанням декількох модусів – вербального та візуального/пікторального. Інтернет-меми поділяють такі дистинктивні ознаки, як вірусність, здатність до редуплікації, актуальність, інтермедіальність та пародійний ефект. Особливого значення в семіотичній структурі політичного мему набувають прецедентні феномени (вербальні та / або пікторальні), апеляція до яких допомагає створити ефект травестування його «героя»: інтермедіальна природа мемів ґрунтується на пародійних алюзіях, що залучають відсилку до добре знайомих подій, персонажів сучасної культури, загальновідомих історичних фактів та персоналій тощо. На прикладі креолізованих мемів про колишню першу леді Сполучених Штатів Америки Меланію Трамп робота виявляє види інтермедіального тезаурусу як складової частини креолізованих Інтернет-мемів та описує їхню специфіку. Алгоритм аналізу інтермедіальності англомовних Інтернет-мемів про Меланію Трамп є комплексним і складається з трьох етапів – відбір репрезентативного матеріалу, пошук вербальних та/або пікторальних прецедентних феноменів, що набувають статусу цитатних і використовуються для створення англомовних креолізованих мемів про Меланію Трамп, та виявлення складових інтермедіального тезаурусу англомовних креолізованих мемів про Меланію Трамп з їхньою подальшою інтерпретацією на предмет функцій, що вони виконують. Дослідження корпусу англомовних креолізованих Інтернет-мемів про Меланію Трамп дозволило класифікувати інтермедіальні (цитатні) елементи на вербальні, іконічні та гетерогенні. The paper surfaces the results of the scientific research whose object is verbal and graphic means of English-language creolized Internet-memes creation, subject – their sign specificity and the peculiarities of their interpretation based on the activation of intermedial signs. Intermediality is viewed as an umbrella term, which incorporates the notions of intertextuality (the ability of verbal texts to penetrate into one another), intericonicity (the ability of one graphic/ pictorial sign to enter another) and interaudiality (the ability of one audial sign to be introduced into another). Taking into account the object of this study it focuses on the investigation of intertextual and intericonic thesaurus – verbal and graphic elements that are quoted in English-language creolized Internet memes about Melania Trump. The latter are defined as means of online dissemination of ideas, semiotically complicated due to the usage of verbal and extralinguistic codes. The sampling includes 50 English-language creolized memes about Melania Trump extracted from the Internet with 3 representational cases described in the paper. To handle the sample a complex procedure was employed. It included the description of the semiotic structure of the memes, singling out verbal and/or pictorial precedent phenomena that acquire the status of quotes in the Internet-memes about Melania Trump, and the revealing of the functions of the sampled intermedial thesaurus. As a result of the procedure we registered three types of English-language creolized Internet-memes about Melania Trump: those that entail verbal intermedial thesaurus; iconic intermedial thesaurus; heterogeneous (verbal + iconic) intermedial thesaurus. Their analysis enables us to conclude that they are mainly based on the travesty of such precedent phenomena that are aimed at interpreting the stereotypes which presuppose not the processing of culture code or compilation of intellectual efforts but the so called precedent names of the present moment – relevant only within a short period of time.
Опис
Ключові слова
Інтернет-мем, мультимодальність, інтермедіальність, політичний дискурс, інтермедіальний тезаурус, Internet meme, multimodality, intermodality, political discourse, intermedial thesaurus
Цитування
Лобзова С. Л. Інтермедіальність креолізованих англомовних політичних інтернет-мемів / С. Л. Лобзова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. – Одеса, 2023. – № 61. – С. 85–88.