ДВОЯРУСНІСТЬ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ТА СЕЛИТЕБНИХ ЛАНДШАФТІВ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет імені Івана Франка
Анотація
Проаналізовано двоярусність гірничопромислових та селитебних ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи, акцентована увага на гірничопромислових та селитебних ландшафтів, які є фоновими у формуванні Криворізької ландшафтно-технічної системи. Розглянуто вплив техногенезу на території Криворізької ландшафтно-технічної системи як руйшівною силою, яка вплинула на трансформування натуральних ландшафтів в антропогенні. Виявлені поверхневі та підземні яруси гірничопромислових та селитебних ландшафтів, які обумовлюються виникненню двоярусності на території Криворізької ландшафтно- технічної системи. The study has analyzed the two-tiered mining and residential landscapes of Kryvyi Rih landscape technical system with focusing attention on the mining industrial and residential landscapes that are background in the formation of Kryvyi Rih landscape technical system. The influence of technogenesis on the territory of Kryvyi Rih landscape technical system as a destructive force that influenced the transformation of natural landscapes intoanthropogenic ones has been considered. The surface and underground tiers of mining and residential landscapes, which are caused by the emergence of two-tiered landscapes on the territory of Kryvyi Rih landscape technical system, have been identified.
Опис
Ключові слова
Криворізька ландшафтно-технічна система, техногенез, двоярусність антропогенних ландшафтів, гірничопромисловий ландшафт, селитебний ландшафт, гірничодобувна промисловість, Kryvyi Rih landscape technical system, technogenesis, two-tiered anthropogenic landscapes, mining landscape, residential landscape, mining industry
Цитування
Коптєва Т. С. Двоярусність гірничопромислових та селитерних ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи / Т. С. Коптєва // Географічна освіта і наука: виклики і поступ : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю географії у Львів. ун-ті, Львів, 18–20 трав. 2023 р. : у 3 т. – Львів : Простір-М, 2023. – Т. 3. – С. 100–103.