Вивчення антропогенного ландшафтознавства як невід’ємна складова географічної освіти України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Куявський університет у Вроцлавеку
Анотація
У статті досліджено антропогенне ландшафтознавство. Розглянуто Криворізький залізорудний басейн. Запропоновано вивчення ландшафтного різноманіття за допомогою інтерактивного навчання, а саме інноваційної платформи "Mozaik 3D моделювання", яка досить влучно, цікаво та ілюстративно відтворює ландшафти. The article examines anthropogenic landscape science. The Kryvyi Rih iron ore basin was considered. It is proposed to study landscape diversity with the help of interactive learning, namely the innovative platform "Mozaik 3D modeling", which accurately, interestingly and illustratively reproduces landscapes.
Опис
Ключові слова
антропогенна географія, антропогенне ландшафтознавство, антропогенний ландшафт, техногенний ландшафт, Криворізька ландшафтно-технічна система, гірничопромисловий ландшафт, географічна освіта, anthropogenic geography, anthropogenic landscape science, anthropogenic landscape, technogenic landscape, Kryvyi Rih landscape and technical system, mining landscape, geographical education
Цитування
Коптєва Т. С. Вивчення антропогенного ландшафтознавства як невід’ємна складова географічної освіти України / Т. С. Коптєва // Особливості викладання природничих дисциплін та організація освітнього процесу в закладах вищої освіти Республіки Польща та України : матеріали міжнар. наук.-пед. стажування в Куявськ. ун-ті, Вроцлавек, (Республіка Польща), 24 жовт. – 04 груд. 2022 р. – Вроцлавек, 2022. – С. 9–14.