ОСОБЛИВОСТІ ЗАПАМ`ЯТОВУВАННЯ МУЗИЧНИХ РУХІВ ПІАНІСТА НА ТЛІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
SSPG Publish
Анотація
У статті розглядається проблема формування та запам’ятовування нових рухів музиканта, яка постає через дефіцит міждисциплінарних досліджень. На жаль, характер теорії музичного виконавства обумовлений аналізом особистого досвіду та педагогічною практикою, але частіш за все не сприймає наукові дослідження як джерело знань що можуть допомогти виконавцю краще розуміти особливості тих процесів які відбуваються під час роботи за інструментом. Тим не менш, з початку ХХІ століття відбулось досить важливе насичення інформаційного простору дослідженнями, що можуть змінити погляд на ефективний процес запам’ятовування, та надійного опанування музичних рухів. The article deals with the problem of forming and memorising new musician's movements, which arises due to the lack of interdisciplinary research. Unfortunately, the nature of the theory of music performance is conditioned by the analysis of personal experience and pedagogical practice, but often does not perceive scientific research as a source of knowledge that can help the performer better understand the peculiarities of the processes that occur during the work with the instrument. Nevertheless, since the beginning of the twenty-first century, there has been a rather important saturation of the information space with research that can change the view of the effective process of memorisation and reliable mastery of musical movements.
Опис
Ключові слова
запам’ятовування, навчання, фортепіано, міждисциплінарні дослідження, педагогіка, психологія, наукові дослідження, моторика, memorisation, learning, piano, interdisciplinary research, pedagogy, psychology, scientific research, motor skills
Цитування
Калашник М. П. Особливості запам`ятовування музичних рухів піаніста на тлі сучасних наукових відкриттів / М. П. Калашник, А. О. Гарець // Modern science: innovations and prospects : Proceedings of XIV International Scientific and Practical Conference, Stockholm, Sweden, 16–18 October 2022. – Stockholm, 2022. – Pp. 252–256.