"Ten solos singings to poems by Japanese poets…" by Valeriy Antonyuk in the context of ethno-cultural dialog

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Amazonia Investiga
Анотація
The aim is to clarify the specifics of the synthesis of music and words in Valeriy Antonyuk’s vocal cycle "Ten solos singings to poems by Japanese poets of the XVI-XVII centuries translated by Mykola Lukash" for soprano and piano. Addressing this issue involves accomplishing the following tasks: researching this vocal cycle in the light of ethnocultural dialogue; to carry out an analysis of the structure and figurative content of the poetic texts of Japanese classical poets translated into Ukrainian by M. Lukash; to reveal the features of the composer's handwriting, which determine the peculiarities of the creation of images through the synthesis of music and words. Methodology. To achieve the goal and solve the tasks, we apply a cultural approach and use structural-systemic, musicological, complex methods and generalization of results. Conclusions. We made an attempt to research the vocal cycle "Ten solos singings to poems by Japanese poets of the XVI-XVII centuries translated by Mykola Lukash" for soprano and piano in the light of ethnocultural dialogue. Joint efforts were aimed at identifying common emotional and figurative vibrations and creating a musical work that, using modern musical means, illuminates the aesthetic, philosophical and artistic worldview of haiku poems with their reinterpretation, touching on the Ukrainian mentality. Мета - з'ясувати специфіку синтезу музики і слова у вокальному циклі Валерія Антонюка "Десять солоспівів на вірші японських поетів XVI-XVII століть у перекладі Миколи Лукаша" для сопрано і фортепіано. Вирішення цієї проблеми передбачає виконання таких завдань: дослідити цей вокальний цикл у світлі етнокультурного діалогу; здійснити аналіз структури та образного наповнення поетичних текстів японських поетів-класиків перекладених українською мовою М. Лукашем; виявити риси композиторського почерку, що визначають особливості творення образів через синтез музики і слова. Методологія. Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань застосовуємо культурологічний підхід та використовуємо структурно-системний, музикознавчий, комплексний методи та узагальнення результатів. Висновки. Ми зробили спробу дослідити вокальний цикл "Десять солоспівів на вірші японських поетів XVI-XVII століть у перекладі Миколи Лукаша" для сопрано і фортепіано у світлі етнокультурного діалогу. Спільні зусилля були спрямовані на виявлення спільних емоційно-образних вібрацій та створення музичного твору, який сучасними музичними засобами висвітлює естетичні, філософські та художній світогляд віршів хайку з їх переосмисленням, торкаючись української ментальності.
Опис
Ключові слова
vocal cycle, globalization, ethnocultural dialogue, composer's creativity, mentality, soliloquies, вокальний цикл, глобалізація, етнокультурний діалог, композиторська творчість, ментальність, солоспіви
Цитування
"Ten solos singings to poems by Japanese poets…" by Valeriy Antonyuk in the context of ethno-cultural dialog / V. Antonyuk, L. Artiukhova, M. Kalashnyk, V. Matiushenko-Matviichuk, I. Shesterenko // Amazonia Investiga. – 2023. – Vol. 12, Iss. 66. – Pp. 64–73.