«ТЕМА МУЖИКА» В ЛІТЕРАТУРНІЙ КРИТИЦІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано тему мужика в літературній критиці ХІХ століття. Зазначено, що літературна думка 19 століття відзначалась зацікавленістю до питання мужика. Його робили героєм літературних творів, намагалися звільнити та дати освіту, ідеалізували, зображували його побут та звичаї, жаліли, задля нього творили більшість письменників тієї доби, вважаючи його істинною аудиторією своїх літературних творів, носієм справжньої народної культури. The publication analyzes the subject of the peasant in literary criticism of the 19th century. It is noted that the literary thought of the 19th century was marked by an interest in the question of the peasant. They made him the hero of literary works, tried to liberate him and give him an education, idealized him, depicted his life and customs, pitied him, most writers of that time wrote for him, considering him the true audience of their literary works, the bearer of real folk culture.
Опис
Ключові слова
літературознавство, літературна критика, аспірантські роботи, literary studies, literary criticism, postgraduate works
Цитування
Кайгородцева Б. О. "Тема мужика" в літературній критиці ХІХ століття / Б. О. Кайгородцева // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 50–52.