Історичні аспекти розвитку художнього оформлення книги та книжкової ілюстрації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Collection «InterConf+»
Анотація
У роботі розкрито історичні витоки, особливості становлення та розвитку художнього оформлення книги та книжкової ілюстрації. Висвітлені відмінні напрямки та підходи до створення й художнього оформлення книги у різних країнах світу від Стародавнього часу до сучасності. Зазначено, що розвиток книжкової ілюстрації нерозривно пов’язаний із розвитком книги. Окреслені різноманітні техніки виконання ілюстрації та її гармонійного співіснування з основними видами образотворчого мистецтва. The work reveals the historical origins, features of the formation and development of the artistic design of the book and book illustration. Different directions and approaches to the creation and artistic design of a book in different countries of the world from ancient times to modern times are highlighted. It is noted that the development of book illustration is inextricably linked with the development of the book. Various techniques of illustration and its harmonious coexistence with the main types of fine art are outlined.
Опис
Ключові слова
художнє оформлення книги, книжкова ілюстрація, книгодрукування, мініатюра, гравюра, літографія, графіка, artistic design of the book, book illustration, letterpress, miniature, engraving, lithography, graphics
Цитування
Алтухова А. В. Історичні аспекти розвитку художнього оформлення книги та книжкової ілюстрації / А. В. Алтухова, К. В. Сорока // Scientific Collection «InterConf+». – 2022. – № 27 (133): Concepts for the Development of Society’s Scientific Potential : Proceedings of the 3 rd International Scientific and Practical Conference, Prague, Czech Republic, November 19–20, 2022. – Pp. 219–226.