ОРГАНІЗАЦІЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ТОВАРИСТВОМ «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано організацію неформальної освіти дорослих у контексті діяльності Товариства «Знання» України. Наведено напрями організації освіти дорослих. Зазначено, що Товариство «Знання» України у період кінця ХХ – початку ХХІ ст. може бути позитивним прикладом в організації освіти дорослих України. Має досвід досить широкого спектру напрямів для отримання освіти дорослим суспільством в Україні. The publication analyzes the organization of non-formal education of adults in the context of the activity of the "Knowledge" Society of Ukraine. Directions for the organization of adult education are given. It is noted that the "Knowledge" Society of Ukraine in the period of the late 20th and early 20th centuries 1st century can be a positive example in the organization of adult education in Ukraine. He has experience in a fairly wide range of directions for obtaining education in adult society in Ukraine.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, андропедагогіка, Товариство «Знання», аспірантські роботи, adult education, andro-pedagogy, "Knowledge" Society, post-graduate theses
Цитування
Бондар Т. В. Організація неформальної освіти дорослих Товариством «Знання» України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / Т. В. Бондар // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 35–38.