Формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання. Позитивне ставлення дітей до навчання відіграє велику роль у їхньому житті і, в першу чергу, залежить від батьків. Велика кількість учнів в Україні через російську агресію змушені були змінити місце свого проживання або перейти до іншої школи через те, що їх навчальний заклад або будинок, де вони мешкали, був зруйнований під час обстрілів. Попри часті повітряні тривоги потрібно й надалі дотримуватись розпорядку дня, важливо планувати не лише навчальний процес, а й відпочинок, прогулянки та ігри. Міністерство освіти і науки впровадило онлайн уроки, які призначені для широкої аудиторії школярів. Під час війни це максимально зручний метод проведення уроків, і завданням учителя є зробити навчання більш цікавим та наповнити його практичним змістом, що сприятиме позитивному ставленню до навчання. The publication examines the formation of a positive attitude to learning in younger schoolchildren. Children's positive attitude to learning plays a big role in their lives and, first of all, depends on their parents. A large number of students in Ukraine due to Russian aggression were forced to change their place of residence or transfer to another school due to the fact that their the educational institution or the house where they lived was destroyed during shelling. Despite frequent air alarms, it is necessary to continue to follow the daily routine, it is important to plan not only the educational process, but also rest, walks and games. The Ministry of Education and Science implemented online lessons that are intended for a wide audience of schoolchildren. During the war, this is the most convenient method of conducting lessons, and the teacher's task is to make learning more interesting and fill it with practical content, which will promote a positive attitude to learning.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, distance learning, educational process, primary school students, master's theses
Цитування
Тільна К. Формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання / К. Тільна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 98.