Системи виробництва і застосування засобів біологізації землеробства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія аграрних наук України, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»
Анотація
У монографії представлено результати наукових досліджень за 2016–2020 рр., проведених у рамках виконання ПНД НААН 10 «Біотехніка». Частина 1 присвячена висвітленню питань наукового, технічного й технологічного забезпечення систем виробництва мікробіологічних та ентомологічних препаратів для захисту рослин від шкідників і хвороб, а також теоретичним та практичним основам створення цих біологічних препаратів. Розраховано на спеціалістів із захисту рослин, керівників, інженерів і технологів ентомологічних та мікробіологічних виробництв, працівників біолабораторій, наукових співробітників, викладачів і студентів навчальних закладів вищої освіти аграрного, біологічного та технічного профілю. The monograph contains research results obtained during 2016–2020 in the NAAS Research Programm 10 (PND 10) «Biotekhnika». Part 1 is devoted to the problems of scientific, engineering and technological support of the microbial and entomological preparations manufacturing systems for crop protection from pests and diseases, as well as theoretical and practical foundations of such preparations creation. The monograph is intended for crop protection specialists, managers, engineers and technologists of microbial and entomological factories, biolaboratories’ men, researchers, professors and students of agrarian, biological and engineering universities and colleges.
Опис
Ключові слова
промислова ентомологія, маточні культури, захист плодових культур, хижі клопи, industrial entomology, uterine culture, protection of fruit crops, hut bugs
Цитування
Системи виробництва і застосування засобів біологізації землеробства : монографія. Ч. 1 / В. М. Бельченко, В. Я. Ходорчук, Ю. О. Лавриненко,Т. Ю. Маркіна [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Інж.-технолог. ін-т «Біотехніка». – Київ : Аграрна наука, 2022. – 284 с.