МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Анотація
Методичні рекомендації розроблені для надання допомоги здобувачам вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 242 «Туризм», у виконанні кваліфікаційної роботи. У методичних рекомендаціях сформульовано мету кваліфікаційної роботи, порядок її написання, вимоги до структури, оформлення роботи та підготовки до захисту. Methodological recommendations are designed to assist higher education students studying in the speciality 242 "Tourism" in the implementation of qualification work. The methodological recommendations formulate the purpose of the qualification work, the procedure for writing it, the requirements for the structure, design of the work and preparation for defence.
Опис
Ключові слова
кваліфікаційні роботи, науково-дослідна робота, магістратура, вища освіта, туризм, методичні рекомендації, qualifying works, research paper, magistracy, higher education, tourism, methodical recommendations
Цитування
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи : для здобувачів вищ. освіти спец. 242 «Туризм», ступінь «магістр» / Г. О. Горіна, Г. А. Богатирьова, К. В. Снігур, Т. С. Коптєва ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2021. – 10 с.