ДО ПИТАННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено питання інтертекстуальності в українському літературознавстві. Наведено механізм реалізації міжтекстових зв’язків у літературних текстах. Розглянуто історію і теорію інтертекстуального аналізу, запропоновано використовувати стратегії для інтерпретації українських художніх текстів, досліджено питання інтертекстуальності на основі спадщини українських авторів. The publication deals with the issue of intertextuality in Ukrainian literary studies. The mechanism of implementation of intertextual relations in literary texts is presented. The history and theory of intertextual analysis are considered, and it is proposed to to use strategies for the interpretation of Ukrainian literary texts, the issue of intertextuality is investigated on the basis of the heritage of Ukrainian authors.
Опис
Ключові слова
інтертекстуальність, художній текст, українське літературознавство, intertextuality, literary text, Ukrainian literary studies
Цитування
Маркелова А. Р. До питання інтертекстуальності в українському літературознавстві / А. Р. Маркелова // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 74–77.