ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено розвиток пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках математики. Виділено шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів. Зазначено, що пізнавальна активність учнів це потужне джерело внутрішніх сил дитини, що народжує енергію для подолання труднощів та стимулює бажання пізнавати нове, сприяє формуванню мотиву досягнення успіху у навчанні. The publication examines the development of cognitive activity of junior high school students in mathematics lessons. Ways to activate students' cognitive activity are highlighted. It is noted that the cognitive activity of students is a powerful source of the child's inner strength, which generates energy to overcome difficulties and stimulates the desire to learn new things, contributes to the formation of the motivation to achieve success in education.
Опис
Ключові слова
викладання математики, пізнавальна активність, освітній процес, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, teaching mathematics, cognitive activity, educational process, children of primary school age, student works
Цитування
Єдіфанова Ю. Шляхи активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках математики / Ю. Єдіфанова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 50.