ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АРТТЕРАПІЇ У РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання елементів арттерапії у розвитку емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку. Зазначено, що учителю початкових класів необхідно давати приклад прояву власних емоцій. Словесне вираження емоцій має стати обов’язковим моментом у спілкуванні з учнями у освітньому процесі. Інформацію про емоції, які охопили, доносити учням зрозумілою мовою, враховуючи вікові та індивідуальні особливості школярів. The publication deals with the use of art therapy elements in the development of emotional intelligence of primary school pupils. It is noted that primary school teachers need to give an example of their own emotions. The verbal expression of emotions should become an obligatory moment in communication with in the educational process. Information about the emotions experienced should be conveyed to students in an understandable language, taking into account the age and individual characteristics of students.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, емоції, арттерапія, учні молодшого шкільного віку, освітній процес, emotional intelligence, emotions, art therapy, primary school students, educational process
Цитування
Коширова К. Використання елементів арттерапії у розвитку емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку / К. Коширова, Н. Рудічєва // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 160–161.