СИСТЕМА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В США: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зроблено ретроспективний аналіз розвитку системи дошкільної освіти в США. Розкрито етапи становлення, висвітлено основні завдання, які вирішувались дошкільних установах різних типів, охарактеризовано зміст навчальних програм для закладів дошкільної освіти. The article provides a retrospective analysis of the development of the preschool education system in the USA. The stages of formation are disclosed, the main tasks that were solved in preschool institutions of various types are highlighted, the content of educational programs for preschool education institutions is characterized.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, система, аналіз, завдання, дитячі садки, ігрова діяльність, навчання, програми, дитина, здібності, гармонійне виховання, preschool education, system, analysis, tasks, kindergartens, game activity, learning, programs, child, abilities, harmonious education
Цитування
Танько Т. Система дошкільної освіти в США: ретроспективний аналіз / Т. Танько, Н. Тарарак // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 427–431.