АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ПРОФІЛАКТИКИ КОМП’ЮТЕРНОЇ АДИКЦІЇ ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано соціально-педагогічну роботи з профілактики комп’ютерної адикції підлітків. Зазначено, що технології соціально-педагогічної роботи з підлітками, які мають комп’ютерну залежність, дозволять ефективно працювати з цією категорією молоді та допомогти їм подолати комп’ютерну залежність. Використання інноваційних методів та засобів, таких як онлайн-терапія, віртуальні тренінги та ігри, використаних системно і поетапно, може допомогти підліткам розуміти наслідки комп’ютерної залежності та навчитися контролювати власні дії в Інтернеті. Для успішної роботи з цією проблемою важливо поєднувати традиційні методи з сучасними технологіями та створювати індивідуальні підходи до кожного підлітка. The publication analyses the socio-pedagogical work on the prevention of computer addiction among adolescents. It is noted that the technologies of social and pedagogical work with adolescents who have computer addiction will allow to work effectively with this category of youth and help them overcome computer addiction. The use of innovative methods and tools, such as online therapy, virtual trainings and games, used in a systematic and gradual manner, can help adolescents understand the consequences of computer addiction and learn to of computer addiction and learn to control their own actions online. To successfully address this problem, it is important to combine traditional methods with modern technologies and create individual approaches to each teenager.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, профілактика, комп’ютерна адикція, Інтернет, підлітки, social and educational activities, prevention, computer addiction, Internet, adolescents
Цитування
Пихова П. Б. Актуальність розроблення технології соціально-педагогічної роботи з профілактики комп’ютерної адикції підлітків / П. Б. Пихова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 154–155.