СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ВРАЗЛИВИХ СІМЕЙ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено проблемі організації та здійснення соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти. Уточнено терміни «вразлива сім’я», «вразлива сім’я з дітьми», «соціальний супровід». Визначено сутність поняття «соціальний супровід вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти», виокремлено його особливості. Схарактеризовано основні напрями роботи соціального педагога закладу загальної середньої освіти в процесі соціального супроводу вразливих сімей. The article is devoted to the problem of organization and implementation of social support of vulnerable families in institutions of general secondary education. The terms «vulnerable family», «vulnerable family with children», «social support» has been clarified. The essence of the concept of «social support of vulnerable families in institutions of general secondary education» is defined, its features are highlighted. The main areas of work of a social pedagogue of institution of general secondary education in the process of social support of vulnerable families are determined.
Опис
Ключові слова
вразлива сім’я, група ризику, соціальний супровід, соціальний педагог, заклад загальної середньої освіти, vulnerable family, risk group, social support, social pedagogue, institution of general secondary education
Цитування
Ткаченко А. М. Соціальний супровід вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти / А. М. Ткаченко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 93–97.