СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто функції соціального педагога в системі інклюзивної освіти. Основні завдання асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням полягають в адаптації змісту та методів навчання до можливостей і потреб дитини з особливими освітніми потребами та в застосуванні під час уроку системи додаткових заходів, спрямованих на опанування навчального матеріалу. Зазначено, що виховна функція, функція соціальної допомоги й захисту є пріоритетними в роботі соціального педагога в інклюзивному класі. The publication deals with the functions of a social educator in the system of inclusive education. The main tasks of a teacher's assistant in a general education institution with inclusive education are to adapt the content and methods of teaching to the capabilities and needs of a child with special educational needs and to apply a system of additional measures during the lesson aimed at mastering the educational material. It is noted that the educational function, the function of social assistance and protection are priorities in the work of a social educator in an inclusive classroom.
Опис
Ключові слова
соціальний педагог, інклюзивна освіта, соціальне виховання, діти з особливими освітніми потребами, social educator, inclusive education, social education, children with special educational needs
Цитування
Славгородська О. А. Соціальний педагог в інклюзивному класі / О. А. Славгородська // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 80–82.