ЕТАПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації установлено особливості формування самоосвітньої компетентності школяра на різних етапах його розвитку. Зазначено, що формування самоосвітньої компетентності школярів здійснюється через підготовчий, початковий і базовий етапи, успішне проходження яких закладає підвалини для подальшої успішної самоосвітньої діяльності в професійному навчанні та далі в професійному зростанні. На всіх етапах постає значущим створення відповідних умов формування самоосвітньої компетентності школярів. The publication identifies the peculiarities of forming a schoolchild's self-educational competence at different stages of its development. It is noted that the formation of students' self-educational competence is carried out through the preparatory, initial and basic stages, the successful completion of which lays the foundation for further successful self-educational activities in professional training and further professional growth. At all stages, it is important to create appropriate conditions for the formation of students' self-educational competence.
Опис
Ключові слова
самоосвітня компетентність, професійне навчання, школярі, self-educational competence, vocational training, students
Цитування
Майстрюк І. С. Етапність у формуванні самоосвітньої компетентності школярів / І. С. Майстрюк // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 852–855.