РОЗВИТОК ПОТРЕБИ В ПОСТІЙНОМУ САМОВДОСКОНАЛЕННІ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено професійне самовдосконалення здобувачів вищої освіти. Визначено етапи, які охоплюють процес розвитку мотивації професійного самовдосконалення та напрями впливу на процес здобувачів вищої освіти в процесі фахової підготовки. Надано закономірності, які необхідно ураховувати, щоб професійне самовдосконалення на етапі фахової підготовки було успішним. The publication examines the professional self-improvement of higher education students. The stages that cover the process of developing the motivation for professional self-improvement and the directions of influence on the process of higher education students in the process of professional training are determined. The regularities that need to be taken into account for professional self-improvement at the stage of professional training to be successful are presented.
Опис
Ключові слова
професійне самовдосконалення, здобувачі вищої освіти, фахова підготовка, professional self-improvement, higher education students, professional training
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Розвиток потреби в постійному самовдосконаленні як умова професійного зростання здобувачів вищої освіти / А. В. Боярська-Хоменко, Б. Р. Зеленський // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 672–675.