ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання інноваційних технологій у закладах дошкільної освіти. Зазначено, що до сучасних інноваційних технологій, які широко використовуються у ЗДО, належать: здоров’язбережувальні; розвивальні; технології дослідницької та проєктної діяльності; корекційні; ігрові; інформаційно-комунікаційні; особистісно-орієнтовані; квест технології та драмогерменевтика. The publication explores the use of innovative technologies in preschool education institutions. It is noted that modern innovative technologies that are widely used in preschool educational institutions include: health-saving; developmental; research and project technologies; correctional; game; information and communication; personality-oriented; quest technologies and drama hermeneutics.
Опис
Ключові слова
інноваційні технології, заклади дошкільної освіти, innovative technologies, preschool education institutions
Цитування
Танько Т. П. Використання інноваційних технологій у закладах дошкільної освіти / Т. П. Танько, Н. Г. Тарарак // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 592–595.