СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ПІДЛІТКІВ ІЗ НЕПОВНИХ СІМЕЙ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості впливу неповної сім’ї на формування соціальної активності підлітків. Засвідчено негативні та позитивні аспекти ситуації неповної сім’ї у формуванні соціальної активності підлітків. The publication examines the peculiarities of the influence of a single-parent family on the formation of social activity of adolescents. The negative and positive aspects of the single-parent family situation in the formation of social activity of adolescents are shown.
Опис
Ключові слова
формування соціальної активності, підлітки, неповна сім’я, formation of social activity,, adolescents, single-parent family
Цитування
Єсіна Н. О. Соціальна активність підлітків із неповних сімей як соціально-педагогічна проблема / Н. О. Єсіна, А. І. Кузнецов // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 350–352.