ПРОФІЛАКТИКА НАРКОМАНІЇ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано теоретичні та практичні аспекти з профілактики наркотичної залежності серед підлітків. Зазначено, що ефективним засобом соціально-педагогічної профілактики вживання наркотичних речовин підлітками є відеолекторій. Використання відеолекторію як провідного засобу соціально-педагогічної профілактики вживання наркотичних речовин підлітками здатне активізувати їхні особистісні ресурси, забезпечити підвищення соціальної активності та стійкості до негативного зовнішнього впливу. The publication analyses theoretical and practical aspects of drug addiction prevention among adolescents. It is noted that an effective means of social and pedagogical prevention of drug use by adolescents is a video lecture. The use of video lectures as a leading means of socio-pedagogical prevention of drug use by adolescents can activate their personal resources, increase social activity and resistance to negative external influences.
Опис
Ключові слова
наркотична залежність, підлітки, профілактика, відеолекторій, drug addiction, adolescents, prevention, video lecture
Цитування
Єсіна Н. О. Профілактика наркоманії серед підлітків у закладах загальної середньої освіти / Н. О. Єсіна, К. М. Полякова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 346–350.