УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У публікації досліджено управління розвитком професійної компетентності вчителя, який здійснюється під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників»: особистісне самовдосконалення педагога та діяльність адміністрації школи щодо розвитку професійної компетентності, яка базується на використанні в управлінні сучасних наукових підходів. Згруповано складові професійної компетентності вчителя, запропоновано варіант організації спільної діяльності адміністрації й педагогів щодо розвитку професійної компетентності вчителя. The publication examines the management of the development of teacher's professional competence, which is carried out under the influence of both internal and external factors": personal self-improvement of the teacher and the activities of the school administration to develop professional competence, based on the use of modern scientific approaches in management. The components of professional competence of a teacher, and a variant of organising joint activities of the administration and teachers to develop the professional competence of a teacher is proposed.
Опис
Ключові слова
розвиток освіти, професійна компетентність, вчителі, education development, professional competence, teachers
Цитування
Темченко О. В. Управління розвитком професійної компетентності педагога / О. В. Темченко, Т. С. Жовтун // Application of knowledge for the development of science : Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference, Stockholm, Sweden, February 21–24, 2023. – Stockholm, 2023. – Pp. 153–157.