ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇЇ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-12-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У публікації досліджено інноваційний менеджмент в освіті. Інноваційний менеджмент являє собою стійку сукупність дій з визначення цілей розвитку закладу, обґрунтування та прийняття рішень щодо впровадження новацій, організації інноваційної діяльності, мотивації та стимулювання суб’єктів інноваційного процесу. Визначено задачі та функції інноваційного менеджменту. The publication examines innovation management in education. Innovation management is a sustainable set of actions to determine the goals of the institution's development, substantiation and decision-making on the introduction of innovations, organisation of innovation activities, motivation and stimulation of the subjects of the innovation process. The tasks and functions of innovation management are defined.
Опис
Ключові слова
інноваційний менеджмент, задачі, функції, інноваційна діяльність, заклади освіти, innovation management, tasks, functions, innovation activity, educational institutions
Цитування
Мармаза О. І. Генеза поняття та основні функції інноваційного менеджменту / О. І. Мармаза // Current challenges, trends and transformations : Proceedings of the XII International Scientific and Practical Conference, Boston, USA, December 13–16, 2022. – Boston, 2022 – Pp. 293–295.