МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У публікації проаналізовано моніторинг професійних досягнень групи забезпечення освітніх програм у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент»: «Управління закладом освіти», «Менеджмент організацій і адміністрування». Окреслено проблеми, що потребують подальшого розв’язання. The publication analyses the monitoring of professional achievements of the educational programme support group at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University at the second (master's) level of higher education in the speciality 073 "Management": "Management of an educational institution", "Management of organisations and administration". Management of Educational Institutions, Management of Organisations and Administration. The problems that need further solution are outlined.
Опис
Ключові слова
моніторинг, освітні програми, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, управління закладом освіти, monitoring, educational programmes, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, management of an educational institution
Цитування
Гречаник О. Моніторинг професійних досягнень групи забезпечення за освітніми програмами спеціальності 073 "Менеджмент"/ О. Гречаник // Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice : Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference, Edmonton, Canada, November 01–04, 2022. – Edmonton, 2022. – Pp. 347–350.