КИТАЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА В УКРАЇНІ. ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано сприйняття китайської літератури в Україні. Література – провідник національної ідеї, і знайомство з нею – невід‘ємна частина знайомства з країною. Молодь сприймає сьогодні культуру інших країн, зокрема Китаю, через соціальні мережі значно більшою мірою, ніж через літературу. «Дорама», «манга» – ці назви відомі людям краще, ніж твори видатних поетів і письменників, адже зараз можна обрати цікавий контент і найти однодумців в іншій країні. І все це за допомогою сучасних комп’ютерних перекладачів робити швидше і легше, ніж чекати літературний переклад. The publication analyses the perception of Chinese literature in Ukraine. Literature is a conductor of the national idea, and getting to know it is an integral part of getting to know the country. Young people today perceive the culture of other countries, including China, through social media to a much greater extent than through literature. "Dorama", "manga" - these titles are better known to people than the works of prominent poets and writers, because nowadays you can choose interesting content and find like-minded people in another country. And all this is faster and easier with the help of modern computer translators than waiting for a literary translation.
Опис
Ключові слова
китайська література, китайська культура, переклад, Chinese literature, Chinese culture, translation
Цитування
Жукова К. Є. Китайська література в Україні. Проблеми сприйняття в сучасному суспільстві / К. Є. Жукова, Н. В. Руда // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 68–70.