Особливості зображення лікарів у творах української дитячої літератури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовоно твори української дитячої літератури, в яких наявний образ лікаря, опис зовнішності, поведінки, діяльності. На думку авторів, знайомство з різноманітними творами цієї тематики збільшує шанси дітей перебороти страх перед відвідуванням лікаря та дійти до висновку, що лікарі – люди, які хочуть допомогти. The article analyzes works of Ukrainian children's literature in which there is an image of a doctor, a description of his appearance, behavior, and activities. According to the authors, familiarization with various works on this topic increases children's chances of overcoming their fear of visiting a doctor and coming to the conclusion that doctors are people who want to help.
Опис
Ключові слова
українська література, дитяча література, образ лікаря в літературі, Ukrainian literature, children's literature, the image of a doctor in literature
Цитування
Світлична А. С. Особливості зображення лікарів у творах української дитячої літератури / А. С. Світлична, А. А. Ємець // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 98–99.